Psikodrama Yöneticiliği Eğitimi

Şirketlerde Psikodrama

Bir şirkette farklı alanlarda psikodrama grupları uygulanabilir.
  1. Yönetsel Kadro için Psikodrama Çalışması: Aynı kademede ya da birbirleri ile ilişkide olan iki kademedeki yöneticiler ile yaptığımız bu çalışmada temel amaç ekip içi iletişimi arttırarak ortak hedef belirlenmesi, sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilmek ve yöneticilerin karşılaştıkları durumlarda esnekliklerini arttırmaktır.
  2. Liderlik Tutumu: Sizin şirketiniz için gerekli liderlik tutumları nelerdir? Düşüncesi temelinde belirlenen özellikleri tek tek detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Böylece dışarıya nasıl bir mesaj verdiğimizi, söylediğimiz ile söyleyiş tarzımız ve beden ifademizin uyumunu/uyumsuzluğunu algıladıktan sonra bunu nasıl değiştirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz.
  3. Organizasyonel Gruplar: Şirkette farklı ve birbirleri ile ilişki halinde olan departmanlarda çalışan kişilerden oluşan bu gruplarda iş birliğini ve eş güdümü engelleyen faktörler üzerinde durup bilgi akışının düzenlenmesi, daha etkin bir iletişim tarzı geliştirilmesi,daha istekli gelinen bir iş ortamı yaratılması amaçlanır.
  4. Satış ve Pazarlama Grupları:Müşteri ile ilişkilerde aslında nasıl göründüğümüzü çok fazla bilemiyoruz.  Psikodrama ile müşterinin yerine geçerek nasıl bir tutum sergilediğimizi, bu tutumumuzun nasıl bir etkiye yol açtığını, müşterinin ne tür beklentileri olduğunu algılayabiliyoruz. Farklı müşteri profillerine uygun farklı satış tutumları geliştirmek bu grubun temel kazanımıdır.
Bu çalışmalar Dr. Ahmet Aktener tarafından yapılmaktadır.

Kişisel Gelişim Grupları

Kişisel gelişim gruplarında hedefler;

  • Yaşamda tıkanıklık yaşadığımız ve zorlandığımız durumları sahnede ele alarak davranışlarımızın ortaya çıkardığı duyguları, diğer kişiyi nasıl, ne yönde etkilediğimizi, diğerlerinin bize olan etkilerinin anlaşılması ile ilişkilerdeki algı ve duyarlılığı arttırmak
  • Kendi isteklerimizin, beklentilerimizin, umutlarımızın farkına vararak hangilerinin gerçekleştirilebilir olduğunu deneyimlemek
  • Bütün yanlarımızı görüp istediklerimizi değiştirme süreci ile birlikte kendimizi olduğumuz halimizle kabul etmenin tatminini yaşamak
  • Farklı zamanlarda takındığımız farklı rollerimizi tanımak ve geliştirmek
  • İlişkilerde sadece sözel ifadeye odaklanmak yerine aslında iletişimin en az %90’ını oluşturan beden ifademizin farkına varmak
  • İş yerindeki durum ve sorunlarımıza yeni çözümler getirmek

Bu çalışmalar Dr. Ahmet Aktener tarafından yapılmaktadır.